ควรรู้ สิทธิคนไทย “รักษาฟรี 72 ชั่วโมง” ทุกโรงพยาบาล (UCEP)

สิทธิคนไทย “รักษาฟรี 72 ชั่วโมง” ทุกโรงพยาบาล (UCEP)

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

ว่ากันว่า การมีชีวิต การรักษาสุขภาพ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์คนนึงพึงมี ต้องขอบคุณเพจ drama แอดดิก ได้อธิบายมาว่า หาก เจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถรับการเข้า รักษาได้ทุกกรณีเเม้ตอนนั้นไม่มีเงินเสียค่า รักษาก็ตาม ลองมาอ่านรายละเอียดกันเลยคะ

ทั้งนี้ หาก รพ.เอกชนแห่งใด ปฏิเสธไม่รับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน ก็จะมีความผิดตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน และหมอที่ปฏิเสธการรักษา สามารถถูกร้องเรียนถึงแพทย์สภา ถึงขั้นถอดถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

สิทธิ UCEP หรือ Universal Coverage Emergency Patients คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายของรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP มีดังนี้

1.ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

2.โรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน

3.ศูนย์ประสานความคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

4.กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันที แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

5.กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รับประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

6 อาการที่เข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤต

1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง

3.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น 4.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง

5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด

6.อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

 

ทั้งนี้ หากพบอาการที่เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรไปที่ เบอร์ 1669 ได้ทันที

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม

เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรงแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด

อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply