บริษัท เอ็ม.พี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด (อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก มีโอที เบี้ยขยัน ค่าอาหาร สวัสดิการอื่นๆ

บริษัท เอ็ม.พี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผล…