นโยบายเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์

เว็บไซต์   archeevevariety.com  เป็นเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีพต่าง ๆ ข่าวสารอาชีพ  แนะนำอาชีพที่น่าสนใจ รวมถึงความรู้อาชีพ  โดยมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.เป็นเว็บไซต์นำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

2.การเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์ เป็นการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Social Network , E-mail, ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

3.เนื้อหาในเว็บไซต์มีการเขียนขึ้นมา และเป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลอื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีการอ้างอิงที่มาที่ไปของเนื้อหาอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้

4.หากเว็บไซต์ใด ต้องการคัดลอกเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ สามารถทำได้ แต่ต้องให้เครดิต เว็บไซต์   archeevevariety.com

5.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล และเนื้อหาที่เว็บไซต์   archeevevariety.com  นำเสนอทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ัอ่านไม่มากก็น้อย

ขอบคุณ

จาก เว็บมาสเตอร์