เราชนะ กลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน เงินงวดแรกเข้าแล้ว 5,000 บาท

เราชนะ กลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน เงินเข้าแล้ว

สวัสดีครับ  สำหรับ วันนี้ ทาง เว็บไซต์ อาชีพวาไรตี้ มีข่าวคราวเกี่ยวกับ โครงการ เราชนะ มาฝากกันครับ  โดย มีข่าวดี สำหรับ คนที่ลงทะเบียน โครงการ เราชนะ กลุ่มที่ ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่ง รับแจ้ง ว่า  มีการโอนเงิน เข้าบัตรประชาชน ของประชาชน ที่ ลงทะเบียน ได้สิทธิ เราชนะ กลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน แล้ว

โดย รายละเอียดข่าว มีดังนี้….

โดย คลังเผย ผู้ผ่านเกณฑ์เราชนะ ใน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เงินงวดแรก 5,000 บาท เข้าบัตรประชาชนแล้ววันนี้

เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับการตรวจสอบสิทธิเราชนะ ขอรับวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชน ในกลุ่มที่ไร้สมาร์ทโฟนที่เคยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แต่สละสิทธิเพราะไม่มีสมาร์ทโฟน และได้ไปลงทะเบียนใหม่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 64

ซึ่งวันนี้ เป็นวันที่ผู้ผ่านเกณฑ์ในโครงการเราชนะ จะได้รับวงเงินงวดแรก 5,000 บาท เข้าบัตรประชาชน (Smart Card) เพื่อใช้จ่ายกับร้านค้า-บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ จากนั้นในสัปดาห์ถัดไปๆ กระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินให้ 1,000 บาท จนกว่าจะครบสิทธิ 7,000 บาท

ใส่ความเห็น