บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ เดือน กุมภาพันธ์ รับเงิน 4 งวด เงินเข้าวันไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน เราชนะ

 

 

สวัสดีครับ  วันนี้มีข่าวดี สำหรับ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เกี่ยวกับ การได้รับเงินเยียวยา เราชนะ  โดย ทั้งนี้ ถือ เป็น กลุ่มที่ 1 ของโครงการ เราชนะ ที่จะได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยา นี้  เรามาดูกันครับ ว่า จะได้รับเงิน ในเดือน กุมภาพันธ์  วันที่ เท่าไหร่ และ เป็นจำนวนเงิน เท่าไหร่บ้าง

 

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมทุกวันศุกร์ รวม 8 ครั้ง ดังนี้

  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 675 บาท
  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท

**โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 675 บาท
  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท

**โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน เราชนะ 4 งวด

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 3

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 675 บาท
  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท

**โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 4

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 675 บาท
  • กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท

**โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ : 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

หรือ ที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

 

ใส่ความเห็น