สินเชื่อธนชาต ให้ยืม 5 หมื่นบาท สมัครง่าย รู้ผลแล้ว รับเงินทันที

สมัครสินเชื่อธนชาต ให้ยืม 5 หมื่นบาท

 

สินเชื่อธนชาต FLASH Plus คืออะไร

FLASH Plus เป็น บัตรสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอน สามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATMคุณสมบัติผู้กู้กรณีเป็นพนักงานประจำสัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือนอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว สัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้กู้
 2. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ที่ทำงานปัจจุบัน
 3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามธนาคารกำหนด
 4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

 

 

เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ หนังสือรับรองบริษัท
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ทะเบียนการค้า คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของธุรกิจของผู้กู้
 5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

วงเงินกู้

 • วงเกินกู้ ตั้งแต่ 10,000 1,000,000 บาท หรือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ยอดชำระขั้นต่ำ

 • ชำระขั้นต่ำ 3 แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ของวงเงินสินเชื่อที่กู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารธนชาต Call Center โทร. 1770

 

ใส่ความเห็น