ออมสินให้ยืม 50,000 ช่วยแก้ไขหนี้นอกระบบ – สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ออมสินให้ยืม 50,000 เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

ออมสินให้ยืม 50,000 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทางธนาคารออมสินก็ได้มีการออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ออกมาหลายๆตัว และหนึ่งในสินเชื่อที่น่าสนใจ คือ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ นั้นเป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่มีใว้เพื่อคนที่เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งให้กู้ได้ที่ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท และสามารถผ่อนได้นานถึง 5 ปี

จุดเด่น

  • เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้

  • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

  • 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

  • ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

“กสิกรให้ยืมเงิน ฉุกเฉิน 6,000 – 240,000 ใช้บัตรประชาชนใบเดียว โอนเงินเข้าบัญชีทันที”

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

(1.) เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
(2.) สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
(3.) มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
(4.) เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

  • ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารในการขอเงินให้กู้ยืม

(1.) ใช้สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้านของผู้ที่กู้ และของผู้ที่มาค้ำประกัน
(2.) เอกสาร การแสดงรายได้
(3.) สมุดเงินฝาก และ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
(4.) ใช้เอกสาร แสดง รายรับ และ รายจ่าย (ถ้ามี)
(5.) รูปถ่าย ของสถานที่ การประกอบอาชีพ
(6.) ในกรณีที่ใช้ หลักทรัพย์เพื่อมาค้ำประกัน ให้นำ สำเนาหลักทรัพย์ ที่จะใช้ค้ำประกันมาด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ ธนาคารออมสิน GSB

ใส่ความเห็น