สินเชื่อไทยเครดิต ให้ 200,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ

เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆ สำหรับใครที่กำลังคิดจะไปกู้เงินนอกระบบ เพราะตอนนี้ ธนาคารไทยเครดิต มีสินเชื่อเงินกู้ มีวงเงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 5,000 – 200,000 บาท โดยไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ

สำหรับสินเชื่อเงินกู้ คนค้าขาย ธนาคารไทยเครดิต เป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพื่อพ่อค้าแม่ค้า โดยให้กู้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างปลอดภัย

รายละเอียดของสินเชื่อ

-สินเชื่อค้าขาย ธนาคารไทยเครดิต มีให้พ่อค้าแม่ค้ากู้ภายใต้สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

-โดยมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียน ไม่ได้กำหนดระยะเวลาครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนว่าจะต่ออายุสินเชื่อหรือไม่ ในทุกๆปี

-สินเชื่อค้าขาย ธนาคารไทยเครดิต ให้กู้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

 

 

วงเงินให้กู้ยืม

-วงเงินให้กู้ ตั้งแต่ 5,000 – 200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

-คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้ขอกู้

-มีสัญชาติไทย

-มีอายุ ระหว่าง 21 – 60 ปี

-การประกอบอาชีพ / การประกอบการของธุรกิจ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-มีสถานที่ประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน

-สถานที่ประกอบธุรกิจ ต้องมีระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

 

 

 

เอกสารประกอบการกู้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

-สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

ท่านที่สนใจสินเชื่อเงินกู้ จาก ธนาคารไทยเครดิต เป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ Call Center โทร. 080 088 5082

ใส่ความเห็น