รับสมัครพนักงานนวด มาเลเซีย 2566 เงินเดือน 2 หมื่น เช็กคุณสมบัติ เอกสารใช้สมัครที่นี่

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd. ประกอบกิจการร้านนวด ตั้งอยู่ที่ Lot 157, 1’t Floor the Curve, No.6 Jalan PJU 7/3 Mutiara Damansara, 47800 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia มีค่า นิวส์ สรุปรายละเอียดมาฝาก ดังนี้

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566

ตำแหน่งงาน : พนักงานนวด 12 อัตรา

ค่าจ้าง : ประมาณ 22,892 บาท/เดือน (3,000 ริงกิต)

คุณสมบัติ :

1.เพศหญิง อายุ 21-44 ปี

2.มีประสบการณ์ในการนวดไทย นวดท้า อย่างน้อย 2 ปี

3.หากสามารถนวดอโรม่า นวดสมุนไพร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีใบบระกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม จำนวน 150 ชั่งโมงขึ้นไป หรือผ่านการนวดไทยระดับ 1 จากกรมพัฒฯ

เอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร

1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

2.สำเนาบัตรประจำตัวประเชาชน 4 สำเนา

3.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

4.สมรสหรือหย่า (ถ้ามี)

5.ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย)

จากนั้น นำส่งใบสมัดรทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนที่ให้บริการรับส่งพัสดุด่วน

ที่มา : กรมการจัดหางาน

ใส่ความเห็น