เฮงลิสซิ่ง ให้ยืม 20000 ผ่อนเริ่มต้น 238 ต่อเดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล เฮงลิสซิ่ง ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องโอนก่อนทุกกรณี รายได้เริ่มต้น 6,000 บาท ก็สามารถกู้ได้ อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

จุดเด่น

-รายได้เริ่มต้น 6,000 บาท ก็สามารถกู้ได้
-เอกสารไม่ยุ่งยาก
-ผ่อนดี รับเงินเพิ่ม
-ไม่ต้องมีทรัพย์สิน มาเป็นหลักประกัน
-ผ่อนชำระได้นาน 12,18,24,36 งวด

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

-มีรายได้ประจำ 6,000 บาท ขึ้นไป
-มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
-มีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป และไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พักงาน หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาโทษ
-มีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 3 แห่ง

 

 

 

เอกสารประกอบการกู้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง (ต้องระบุตำแหน่ง รายได้ และวันที่เริ่มงานด้วย) อายุไม่เกิน 1 เดือน
-สลิปเงินเดือนฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือหลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

 

ใส่ความเห็น