ลุงวัย 66 ปี ชาว อ.แม่สรวย เพาะเลี้ยงแมงมัน ได้สำเร็จ

ลุงเกษม พิษสาร อายุ 66 ปีอดีตข้าราชการเกษตรอำเภอ อยู่หมู่บ้านสันเครือฟ้า หมู่11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เปิดเผยว่าขณะนี้ตนประสบความสำเร็จเพาะแมงมันได้แล้ว โดยเริ่มมาจากหลังเกษียณอายุราชการแล้ว เห็นว่าแมงมันเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่มีราคาแพง จึงได้ทดลองเลี้ยงหลายวิธีด้วยกันด้วยกันนำนางพญาแมงมัน ฝังลงในดินอยู่หลายปีแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

 

 

ต่อมาได้ทำการทดลองเพาะเลี้ยงโดยการไปเก็บแม่พันธุ์แมงมันที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วมาจากธรรมชาติและนำมาเพาะเลี้ยงในแก้วพลาสติกที่บรรจุดินเอาไว้ เพื่อให้แมงมันได้วางไข่ หลังจากไข่แมงมันฝักตัวออกมาแล้วและมีจำนวนมากพอ ก็ย้ายลงไปเพาะเลี้ยงต่อในบ่อท่อซีเมนต์ขนาด 60-80 เซนติเมตร เละยางรถยนต์เก่า ที่ใส่ดินเอาไว้สำหรับการให้อาหารนำเปลือกไข่ หรือ เศษอาหาร เช่น กระดูก เศษเนื้อ หรืออาหารปลาดุก เป็นต้น

 

 

ชึ่งปัจจุบันได้ทดลองเพาะเลี้ยงแมงมันเป็นปีที่ 2 แล้วและในช่วงนี้กำลังเตรียมบ่อเลี้ยงแมงมันฤดูกาลใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเพาะเลี้ยงแมงมันซึ่งถือเป็นสัตว์ เศรษฐกิจ ตัวใหม่สามารถไปศึกษาดูงาน หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่นายเกษม พิณสาร บ้านสันเครือฟ้า หมุ่ 11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 086-1841043

ใส่ความเห็น