มีผลทันที กนง. มีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 2.00% ต่อปี

 

กนง.มีมติ ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% รับเศรษฐกิจขยายตัว

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากการประชุม กนง. ครั้งที่ 3 /2566 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 2.00 % ต่อปี โดยมีผลทันที

เพื่อให้สอดรับกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่กลับมาขยายตัวจากการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของภาคเอกชน โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ที่ 3.6 % ในปีนี้ และ 3.8% ในปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดของข่าว

ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/66 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 2% ต่อปี โดยให้มีผลทันที

โดย นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เผยว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจปี 2566 อยู่ที่ 3.6% และปี 2567 อยู่ที่ 3.8% ซึ่งได้แรงหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่ออัตราการจ้างงานและรายได้แรงงานที่เป็นแรงส่งต่อเนื่องในการบริโภคภาคเอกชน

ขณะเดียวกัน การส่งออกทยอยฟื้นตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้และคาดว่า จะขยายตัวได้ดีขึ้นในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงบ้างแต่มีทิศทางขยายตัว

ส่วน อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับลดลง โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย และคาดว่าจะอยู่ที่ 2.5% และ 2.4% ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ จากแรงกดดันจากค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ทยอยคลี่คลาย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเทียบกับอดีต

“จึงเห็นควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้”

นายปิติกล่าว

ใส่ความเห็น