การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงาน 129 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 ก.ค. 66 – 4 ส.ค. 66

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

จำนวน 129 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ก.ค. 66 – 4 ส.ค. 66

>> ดาวโหลด เอกสารรายละเอียดแนบ

 

สมัครทางเว็บไซต์  https://railway.thaijobjob.com/2023071/index.php

 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 ก.ค. 66 – 4 ส.ค. 66
วันที่โพส 25 ก.ค. 2566

 

ใส่ความเห็น