สินเชื่อออมสิน วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ผู้มีรายได้น้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องมีหลักประกัน

ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ “สินเชื่อเพื่อคุณ” วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ผู้มีรายได้น้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนนาน 2 ปี 

ข่าวดีลูกหนี้ หมุนเงินไม่ทัน บัญชีติดลบ ยื่นกู้ธนาคารออมสิน “สินเชื่อเพื่อคุณ” วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนนานสูงสุด 2 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้ :
เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก
-ผู้มีรายได้ประจำ อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือ ลูกค้าใหม่ อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

 

 

 

หลักประกัน :
-ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้ :
-บัตรประจำตัวประชาชน
-กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด), Statement (เดือนล่าสุด)

กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

โดยผู้ที่สนใจธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเอง ผ่าน www.gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

 

 

ใส่ความเห็น