กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานรองรับฤดูท่องเที่ยว ผู้สนใจทำงานภาคบริการมีงานรองรับในระบบ “ไทยมีงานทำ” กว่า 5,305 อัตรา

ตำแหน่งงานรองรับฤดูท่องเที่ยว

กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานรองรับฤดูท่องเที่ยว ผู้สนใจทำงานภาคบริการมีงานรองรับในระบบ “ไทยมีงานทำ” กว่า 5,305 อัตรา

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจฟื้นตัวอีกครั้ง ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และบริการกลับมาตื่นตัวอีกครั้ง ยิ่งในช่วงใกล้เดือนพฤศจิกายน- เมษายนนี้ เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว สถานประกอบการต่างเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก ถือเป็นโอกาสดีของแรงงานภาคบริการท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านงานบริการ รวมทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ และผู้ที่กำลังมองหางาน เนื่องจากสถานประกอบการกลุ่มนี้กำลังต้องการรับสมัครแรงงานจำนวนมากทั้งยังพร้อมจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในอัตราสูง

 

 

ล่าสุดกรมการจัดหางานได้สำรวจความต้อง การแรงงานภาคบริการจากสถานประกอบการในเมืองท่องเที่ยว อาทิ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ ผ่านระบบ“ไทยมีงานทำ” จำนวน 5,305 อัตรา อาทิ งานบริกร พ่อครัว พนักงานดูแลลูกค้า และแม่บ้าน

กรมการจัดหางาน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหาตำแหน่งงาน และสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่เว็บ ไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่ Application “ไทยมีงานทำ”

 

 

สำหรับใครที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการกับกรมการจัดหางานได้ที่แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งได้รวบรวมตำแหน่งงานจากทั่วประเทศไว้จำนวนมาก คนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเอง โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการประกาศรับสมัครงานสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่1 -10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

ใส่ความเห็น