ธนาคารออมสินภาค 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน รับวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท

ธนาคารออมสินภาค 3 รับสมัครงาน

 

 

ธนาคารออมสินภาค 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พ.ย.2566

รายละเอียดการรับสมัคร

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร

2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

5. หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

 

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง


  • ธนาคารออมสินภาค 3
  • เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ
  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พ.ย.2566 นี้เท่านั้น
  • กด Link สมัครงานได้ที่นี่ค่ะ👇
  • https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/

 

 

 

ใส่ความเห็น