ออมสิน เปิดลงทะเบียนยืมเงิน อาชีพอิสระ ผ่อนนาน 8 ปี ดอกเบี้ย 1% เช็กเงื่อนไขที่นี่

ออมสิน เปิดลงทะเบียนยืมเงิน อาชีพอิสระ

 

ออมสิน เปิดลงทะเบียนยืมเงิน อาชีพอิสระ

 

ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน กับสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย อาชีพไหนก็กู้ได้ ผ่อนยาว 8 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน เช็กเงื่อนไขล่าสุดที่นี่

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุน เสริมสภาพคล่อง วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ผ่อนยาวถึง 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน ปลอดหลักประกัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

จุดเด่นลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

 • วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี (96 งวด)
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้ออมสิน

 1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น
 2. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารการสมัคร

เอกสารส่วนบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการสินเชื่อ ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ที่ท่านขอใช้บริการ

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

ออมสิน เปิดลงทะเบียนยืมเงิน อาชีพอิสระ ผ่อนนาน 8 ปี ดอกเบี้ย 1%

 

รายละเอียดสินเชื่อออมสิน

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

หลักประกันเงินกู้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาทโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

เงินงวดผ่อนชำระ

วงเงินกู้ / ระยะเวลา 12 งวด 36 งวด 60 งวด 96 งวด
10,000 934 378 267 205
50,000 4,667 1,889 1,334 1,021
100,000 9,334 3,778 2,667 2,042

หมายเหตุ : เป็นเพียงการประมาณการเงินงวด ทั้งนี้ เงินงวดที่แท้จริง จะถูกคิดและคำนวณจากระบบธนาคาร

 

 

ใส่ความเห็น