ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างโครงการ สังกัดส่วนบริหารช่องทางลูกค้า Call Center ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2567

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันแจ้งความประสงค์)
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

ลักษณะงาน

รับแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพทางการเงิน ผ่านช่องทาง GSB Contact Center 1115 กด 6 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆ

1. ระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2567 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2. ปฏิบัติงาน ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครทางเว็บไซต์ :  https://jobs.gsb.or.th/

ใส่ความเห็น