สินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้ ยืม 50,000 ผ่อน 1,380 ต่อเดือน ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

สินเชื่อเอนกประสงค์ 5 Plus ธนาคารกรุงไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้
–สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
-สูงสุด 1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดและเงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้
-พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
-รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
-อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
-อายุไม่เกิน 60 ปี

อ่าน  >>  สินเชื่อออมสินไทรทองส่วนบุคคล ให้ยืมสูงสุด 10 ล้าน ผ่อนขั้นต่ำ ล้านละ 5,000 ต่อ เดือน

 

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
-จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน

เอกสารที่ใช้สมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
-เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

 

อ่าน >> กรุงไทย ใจดี ให้กู้ได้ 100,000 สินเชื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน

 

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไร

-สูงสุด 1.0 ล้านบาท

สามารถกู้ได้กี่เท่า

-5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่  https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/

 

–  อ่าน ข่าว สินเชื่อ เงินกู้ยืมอื่นๆ คลิกที่นี่ –

ใส่ความเห็น