MAKRO (คลังสินค้า) รับสมัครพนักงานโรงงาน หลายอัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีสวัสดิการ และโอที

MAKRO (คลังสินค้า) รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานคลังสินค้า (เข้าทำงานที่คลังเย็น และ คลังร้อน)
รายได้เฉลี่ย : 14,000-16,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมคร

1. เพศชาย+หญิง+ทอม
2. สูง 155 ซม.ขึ้นไป
3. วุฒิม.3-ม.6-ปวช-ปวส
4. ไม่มีโรคประจําตัว+สุขภาพแข็งแรง
5. ทํางาน 6 วันหยุด 1 วัน

ค่าแรง สวัสดิการ

 • ค่าแรงวันละ 364 บาท/วัน
 • โอที ชม. 68.25 บาทต่อชม.
 • ค่า Good Altendance 400บาท/เดือน
 • ค่า Productivity 300-500 บาท/เดือน
 • ค่ากะเช้า 20 บาท/วัน
 • ค่ากะดึก 40 บาท/วัน
 • มีกองทุนประกันสังคม

 

ประกาศรับสมัครงาน แม็คโคร

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สําเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 ชุด

 

ผู้ใดที่สนใจสมัครเข้าทำงานสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในใบประกาศรับสมัครงานที่แนบมาแล้วนี้ได้เลย

 

 

 

ใส่ความเห็น